Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

A-kassa

För det stora flertalet är a-kassa helt enkelt dit man vänder sig för att få ersättning enligt bestämmelser om Sveriges arbetslöshetsförsäkring, men få har djupare insikt i vad en a-kassa är för någonting. Den arbetslöshetsförsäkring vi har i Sverige administreras av 31 arbetslöshetskassor. Dessa är i allmänhet uppdelade efter bransch och verksamhetsområde där vissa är mer kända än andra. Många har hört talas om kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa, IF Metall, Jusek och Lärarnas, men det finns betydligt fler än dessa. Att vara en erkänd a-kassa, innebär att man har en viss organisationsform var samtliga handlingar vilka berör arbetslöshetsersättning och avgifter är offentliga i och med offentlighetsprincipen vilken är grundlagfäst. Organisationsformens karaktär påminner till viss del om den hos en ekonomisk förening.

Den som blir ofrivilligt arbetslös kan från a-kassa söka arbetslöshetsersättning. I dagsläget ställs krav på att uppfylla såväl arbetsvillkor som medlemsvillkor för att få ersättning vilken baseras på den inkomst vilken man som yrkesverksam erhållit under ramtiden. Ramtiden utgör förenklat av den tidsrymd som krävs för att uppfylla medlemsvillkoret. Kan man nå upp till dessa båda krav, finns möjlighet till ersättning av 80 procent av lönen man haft. Dock gäller detta som högst en lön på 25 025 kr/mån. Oavsett hur mycket man tjänat är detta gränsen för hur mycket man kan begära i arbetslöshetsersättning från sin a-kassa. Detta är en av orsakerna till att allt fler tecknar inkomstförsäkring. Dessa kompletterar den ersättning man kan söka från sin a-kassa och alla inkomstförsäkringar har olika villkor för sin tjänst.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.