Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Bliwa inkomstförsäkring

Om du skulle bli arbetslös träder a-kassan in som en inkomstförsäkring för dess medlemmar. Denna försäkring är grunden för bibehållen ekonomisk trygghet för den arbetslöse, och garanterar denne 80 procent av en månadsinkomst på maximalt 25 025 kronor brutto. Försäkringen är gällande under de 200 första dagarna av arbetslöshetsperioden, vilket i praktiken betyder en inkomst på 20 020 kronor före skatt. Efter 200 och upp till 300 dagar av arbetslöshet sjunker erhållen ersättning från a-kassan till 70 procent av månadslönen.

För de som har en månadsinkomst som ligger över a-kassans maxtak om 25 025 kronor kan det vara en god idé att försäkra denna delen av inkomsten genom Bliwa inkomstförsäkring. Bliwa inkomstförsäkring är en gruppförsäkring som primärt vänder sig till organisationer där medlemmarna önskar tryggad ekonomi under en eventuell period av ofrivillig arbetslöshet. För de medlemmar med en högre månadslön än a-kassans tak på 25 025 kronor betyder en inkomstförsäkring via Bliwa inkomstförsäkring att du som medlem försäkrar upp dig till en garantiersättning om 80 procent oavsett lön, dock max 80 000 kronor brutto. Det betyder att Bliwa inkomstförsäkring träder in där a-kassans maxtak är nått och du är alltså försäkrad om inkomst på 80 procent av din tidigare lön de 200 första dagarna. Efter 200 och upp till 300 dagar av erhållen a-kassa samt Bliwa inkomstförsäkring reduceras ersättningen till en garanti om 70 procent av din tidigare lön. A-kassans ersättning är alltså grunden för en allmän inkomstförsäkring och Bliwa inkomstförsäkring är ett bra komplement för att trygga de inkomster som ligger över 25 025 kronor brutto.

Läs mer om Bliwa inkomstförsäkring på deras hemsida.

 

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.