Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Civilekonomerna inkomstförsäkring och Civilekonomerna a-kassa

Sedan a-kassans ersättning vid arbetslöshet sänkts har vikten av att ha en fullgod inkomstförsäkring ökat drastiskt. Den som blir ofrivilligt arbetslös har från a-kassan rätt till en ersättning på 80 procent av tidigare normallön. Dock får normallönen ej vara högre än 25 025 kr/mån. Den som har en högre inkomst än denna summa kommer erfara kännbar minskning av disponibel inkomst. Glappet mellan Civilekonomerna a-kassan ersättning och den tidigare lönen kan med hjälp av Civilekonomerna inkomstförsäkring planas ut varför detta blivit så efterfrågat på senare år.

Som medlem i Civilekonomerna har du Civilekonomerna inkomstförsäkring inkluderad som en del av din medlemsavgift. Civilekonomerna inkomstförsäkring höjer taket för normallön från 25 025 kr till 80 000 kr. Har du en lön som överstiger detta, finns i dagsläget inte någon inkomstförsäkring som erbjuder högre tak. Att erhålla en arbetslöshetsersättning på 80 procent av tidigare normallön är möjligt en viss tidsperiod. I detta fall 120 dagar. Genom en tilläggsförsäkring till Civilekonomerna inkomstförsäkring är det dock möjligt att förlänga ersättningstiden i ytterligare 180 dagar. Vissa inkomstförsäkringar har dock en nedsättning av ersättningsnivån från 80, till 70 procent efter 200 dagar.

För att kvalificeras för Civilekonomerna inkomstförsäkring krävs att man under de senaste 18 månaderna varit medlem, att man under 12 av dessa månader varit yrkesverksam samt att man är berättigad ersättning från AEA, Akademikernas Erkända A-kassa. Det förekommer en rad privata inkomstförsäkringar vilka i vissa fall har kortare kvalificeringstider. Accept.se är en av dessa, och den som är intresserad av att teckna tilläggsförsäkringar och inkomstförsäkringar, kan vinna på att granska det utbud som finns.

Läs mer om Civilekonomerna inkomstförsäkring på deras hemsida.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.