Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Förenade liv inkomstförsäkring

Ibland går det inte som man tänkt sig. Arbetslöshet kan drabba vem som helst och ifall detta sker kommer stora ekonomiska förändringar att inträda. Den a-kassaersättning som idag finns att söka, garanterar den arbetslöse ersättning på upp till 80 procent av den lön som under ramtiden beräknats vara normallönen. Dock finns ett övre tak för hur hög denna lön får lov att vara. För närvarande rör det sig om 25 025 kr före skatt. Många av de som idag är yrkesverksamma har en betydligt högre lön än detta, och för att trygga sin ekonomiska standard väljer många att teckna förenade liv inkomstförsäkring eller alternativ av olika slag.

Att ha förenade liv inkomstförsäkring ger försäkringstecknaren möjlighet till ersättning om 80 procent av normallön, men dock med ett högre tak än a-kassans 25 025 kr. Med förenade liv inkomstförsäkring är taket för normallön satt högre, och tar därför vid när a-kassans tak passeras. Denna ersättningsnivå gäller under minst 150 dagar.

Inkomstförsäkringar har idag blivit en självklar och etablerad företeelse som allt fler upptäckt vare sig det rör sig om förenade liv inkomstförsäkring eller något alternativ till denna. Inkomstförsäkringar hos olika försäkringsbolag är till för den som har en högre månadsinkomst än a-kassans 25 025 kr. Dock kan villkoren för de olika inkomstförsäkringarna se olika ut. För att vara säker på att minska lönebortfallet så mycket som möjligt till så förmånliga villkor som möjligt, bör man därför noga läsa igenom de villkor som respektive inkomstförsäkring omfattas av.

Läs mer om Förenade liv inkomstförsäkring på deras hemsida.

Vissa privata alternativ har bra med information på sina hemsidor och Accept.se med flera, tillhandahåller bra villkor för inkomstförsäkring.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.