Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Jusek inkomstförsäkring och Jusek a-kassa

När man drabbas av ofrivillig arbetslöshet är den ekonomiska förändringen en av de mer påtagliga effekterna. Trots medlemskap i såväl fackförbund som a-kassa, kan det ekonomiska bortfallet bli stort. A-kassaersättningen som idag gäller, ersätter upp till 80 procent av tidigare genomsnittlig månadslön. Dock finns här ett tak om 25 025 kronor före skatt. I praktiken gäller alltså att du, utan inkomstförsäkring får 80 procent av inkomst på maximalt 25 025 kr före skatt vilket blir 20 020 kr/mån före skatt och således en disponibel ersättning på i runda tal 10 900 kr/mån. De flesta inom den juridiska sektorn har betydligt högre disponibel inkomst, och även om ofrivillig arbetslöshet alltid utgör ekonomiskt bortfall, är det frågan om det behöver röra sig om en såpass nedskuren ekonomi. Med Jusek inkomstförsäkring, som möjliggör ersättning på 80 procent av verklig lön med ett övre tak på 80 000 kr/mån ändras villkoren drastiskt och man kan med Jusek inkomstförsäkring erhålla 64 000 kr/mån före skatt.

Yrkesverksamma medlemmar i Jusek har automatiskt Jusek inkomstförsäkring inbakad i den fackliga medlemsavgiften. Jusek inkomstförsäkring möjliggör ersättning upp till 80 procent av reell lön med ett maxtak på 80 000 kr/mån. Denna försäkring gäller under arbetslöshetens första 120 ersättningsdagar. Dock krävs, utöver medlemskap i Jusek, också att man är med i AEA, Akademikernas Erkända A-kassa. Den som vill, kan teckna ytterligare inkomstförsäkring för att förbättra villkoren vid eventuell arbetslöshet. Att teckna Jusek inkomstförsäkring, innebär att du får behålla din ersättningsnivå på 80 procent av tidigare genomsnittlig lön även efter det att 120 dagar passerat. Dock följer ersättningen a-kassans nedsättning över tid, och du kan efter 200 dagar endast erhålla 70 procent av tidigare inkomst.

Läs mer om Jusek inkomstförsäkring på Juseks hemsida.

Det finns idag ett relativt stort utbud privata inkomstförsäkringar som kan vara ett alternativ, eller komplement, till automatiskt erhållen försäkring. Dessa privata alternativ kan se olika ut i fråga om villkor och du kan på accept.se eller hos någon annan aktör på marknaden se vidare information om dessa inkomstförsäkringar.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.