Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Ledarnas a-kassa och Ledarna inkomstförsäkring

En stor majoritet av medlemmarna i Ledarna anser att den gällande arbetslöshetsersättningen inte ger ett tillräckligt skydd vid eventuell arbetslöshet. Den ersättning man kan erhålla från Ledarnas a-kassa och som garanterar den arbetslöse 80 procent av sin tidigare inkomst i 120 dagar, har en hake. Det rör sig om ett max-tak för inkomsten vilket innebär att du endast kan få 80 procent av lön upp till 25 025 kr/mån. I praktiken innebär detta att disponibel inkomst som bäst kan bli 14 900kr brutto vilket är betydligt lägre än nuvarande disponibel inkomst för Ledarnas medlemmar.

Läs mer om Ledarna inkomstförsäkring.

För att trygga sin ekonomi ytterligare har det därför kommit tilläggsförsäkringar. Hur dessa ser ut varierar något beroende på var man väljer att teckna försäkringen. Att ha Ledarna inkomstförsäkring, ger dig som försäkringstagare två alternativ. Dels kan man välja den basförsäkring som finns. Skillnaden mot Ledarnas A-kassa:s standardmodell är att lönetaket här flyttas upp. Från 25 025 kr/mån till 50 000 kr/mån. Detta gäller i 100 dagar vartefter ersättningsnivån sjunker från 80 till 70 procent.

Önskar man ytterligare fördelar kan man också teckna Ledarna inkomstförsäkring med en av de frivilliga tilläggsförsäkringar som erbjuds. Den ena av dessa, höjer lönetaket ytterligare. Närmare bestämt till 80 000 kr/mån. En annan tilläggsförsäkring utökar antalet dagar till 200 ersättningsdagar.

För att kunna teckna Ledarnas inkomstförsäkring med tillägg får man ej ha fyllt 64 år, och man måste vid tecknandet av Ledarna inkomstförsäkring vara anställd. Det finns i dagsläget ett flertal alternativa inkomstförsäkringar att teckna och vill man förvissa sig om att välja rätt med tanke på villkor och ersättning, bör man noga se över utbudet.

Gå till Ledarna inkomstförsäkring.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.