Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Saco inkomstförsäkring och Saco a-kassa

Oavsett hur mycket du tjänar, kommer en ofrivillig arbetslöshet innebära en minskad disponibel inkomst. Frågan är hur stort detta bortfall kommer att bli. I de villkor som idag gäller för Saco a-kassa ersättning kan man som högst få en månatlig ersättning om 20 020 kronor i månaden, före skatt. Syftet med denna ersättning är att man skall klara sitt uppehälle även om man förlorar jobbet. De flesta yrkesverksamma Saco-medlemmar har idag en ekonomisk standard som omöjligen kan bäras upp av denna lön. För att plana ut klyftan mellan den tidigare normallönen och den Saco a-kassa ersättning man kan ansöka om, ges möjligheten att teckna Saco inkomstförsäkring. Flera av landets fackförbund har Saco inkomstförsäkring inkluderad som en del av medlemsavgiften. Trots detta kan man ibland ha mycket att vinna på tilläggsförsäkringar alternativt någon av de privata inkomstförsäkringar som idag finns på marknaden.

Tjänar du mer än de 25 025 kr som är maxtaket för ersättning från Saco a-kassan, vilket 90 procent av Sacos medlemmar gör, har du mycket att vinna på en inkomstförsäkring. Med Saco inkomstförsäkring höjs taket för inkomst avsevärt och du kan få ersättning motsvarande 80 procent av din tidigare lön, upp till 50 000kr under 200 dagar. Följande 40 dagar utgår ersättning om 70 procent av tidigare inkomst.

Företaget vilket står bakom Sacos inkomstförsäkring är Saco Salusansvar Försäkring AB. Bolaget är icke vinstutdelande och har varit verksamt sedan det bildades år 2000. Saco-förbunden är sedan förvärv av Sacos aktier i bolaget, majoritetsägare. I och med att samordning av hanteringen görs i samarbete med AEA kan bolaget erbjuda sina medlemmar en relativt låg premie. Kraven för att kunna teckna en inkomstförsäkring hos Saco, är att man är medlem i ett saco-förbund samt att man är ansluten till AEA. Att teckna en inkomstförsäkring hos Saco kräver inte att man har fast anställning. Dock skall man ha en ålder mellan 21-60 år och en kvalificeringstid på 18 månader som yrkesverksam gäller för att man skall få någon ersättning.

Läs mer om Saco inkomstförsäkring på inkomstforsakring.com som, är deras informationssida.

Det finns i dagsläget ett flertal privata inkomstförsäkringar vars villkor ibland är bättre än fackförbundens. Accept.se har ett maxtak på 80 000kr och har fått uppmärksamhet för sin korta, 12 månader, kvalificeringstid.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.