Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Sveriges ingenjörer inkomstförsäkring och sveriges ingenjörer a-kassa

Inkomstförsäkringen för Sveriges Ingenjörer ger dig som medlem i Sveriges Ingenjörer ett komplement till sveriges ingenjörers a-kassan om 80 procent av max 25 025 kronor bruttoinkomst. Då de flesta ingenjörer tjänar över försäkringsbeloppet på 25 025 före skatt kan en inkomstförsäkring som erbjuder dig som medlem 80 procent av din tidigare månadslön vara en stor trygghet. Genom att teckna Sveriges ingenjörer inkomstförsäkring ökar ditt försäkringsbelopp upp till 100 000 kronor i månaden under 120 dagar, vilket motsvarar ett halvår. För att omfattas av Sveriges Ingenjörer inkomstförsäkring  krävs det att du varit medlem i minst 18 månader och förvärvsarbetat under minst 12 av de senaste 18 månaderna. Dessa krav kallas även kvalifikationstid och syftar till den tidsperiod som du måste ha varit medlem och arbetat för att du ska kvalificeras, berättigas, till inkomstförsäkringen. För att förlänga tiden som du erhåller din inkomstförsäkring Sveriges ingenjörer, upp till 300 dagar, krävs det att du tecknar en tilläggsförsäkring.

Läs mer om Sveriges ingenjörer inkomstförsäkring på deras hemsida

Det finns även andra alternativ för dig som är i behov av en inkomstförsäkring. Flertalet privata inkomstförsäkringar finns att teckna och det är bra att jämföra olika aktörer innan du beslutar dig för vilken inkomstförsäkring som kan vara aktuell vid ofrivillig arbetslöshet.

Försäkringsaktiebolaget Accept erbjuder exempelvis en inkomstförsäkring med en kortare kvalifikationstid än inkomstförsäkring Sveriges Ingenjörer. Kvalifikationstiden för Accept är 12 månader medan den för inkomstförsäkring Sveriges Ingenjörer ligger på 18 månader. Accepts inkomstförsäkring gäller för 80 procent av den tidigare inkomsten med ett försäkringsbelopp om högst 80 000 kronor i månaden under de 200 första dagarna. Därefter 70 procent för de resterande 100 dagarna, medan inkomstförsäkringen hos Sveriges Ingenjörer gäller för ett försäkringsbelopp om högst 100 000 kronor i månaden 120 dagar om ingen tilläggsförsäkring tecknas. Som du ser skiljer sig inkomstförsäkringar en hel del och du gör bäst i att jämföra olika försäkringar innan du väljer aktör.

Få offert på privat inkomstförsäkring från Accept

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.