Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Unionens a-kassa och Unionen inkomstförsäkring

Som medlem i Unionen omfattas du av Unionens inkomstförsäkring. Denna försäkring är ett komplement till Unionens a-kassa som möjliggör för den arbetslöse att få ut 80 procent av den lön som vederbörande erhållit under ramtiden. Detta gör stor skillnad för ekonomin och kan innebära att lönebortfallet till följd av ofrivillig arbetslöshet inte blir lika påtagligt. För den som inte har unionen inkomstförsäkring, gäller a-kassans ersättning. Denna utgår med 80 procent av en maximal inkomst på 25 025 kr brutto, vilket innebär 20 020 kr före skatt. Har man en högre inkomst än 25 025 kr, innebär en inkomstförsäkring att taket höjs och att man kan få ersättning även för den del av lönen som överstiger a-kassans maxtak.

Unionen kan stoltsera med en av marknadens mest förmånliga inkomstförsäkringar. Sedan årsskiftet 2011/2012 har lönetaket för unionens inkomstförsäkring gått från 36 000 kr till 60 000 kr för den obligatoriska inkomstförsäkringen, vilken gäller i 150 dagar. Unionens inkomstförsäkring har ett frivilligt tillägg som mot en premie kan tecknas. Denna har ett tak som gått från 60 000 kr till 150 000 kr och gäller som längst i 200 dagar. Unionens inkomstförsäkring är en av få med detta lönetak, vilket gör unionens inkomstförsäkring till ett intressant alternativ även för de som har en högre månadsinkomst.

Läs mer om Unionens a-kassa och Unionen inkomstförsäkring på Unionens hemsida.

 

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida