Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Unionen inkomstförsäkring villkor

Av de inkomstförsäkringar som idag finns på marknaden, har Unionen inkomstförsäkring villkor som sticker ut ur mängden. Som en av de enda inkomstförsäkringarna med ett lönetak på 150 000 kr/mån har unionen inkomstförsäkring blivit ett alternativ även för de med högre inkomst än majoriteten. Har man vid ett tidigare tillfälle funderat över Unionens inkomstförsäkring och villkor för denna, bör en ny analys av villkoren göras.

Sedan årsskiftet 2011/2012 har Unionen inkomstförsäkring villkor som vida överträffar de tidigare. Den obligatoriska del av inkomstförsäkringen som Unionens medlemmar automatiskt omfattas av har fått en höjning av lönetaket från 36 000kr till 60 000kr samt en ersättningstid på 150 dagar. Den frivilliga delen har även den fått ändringar i Unionens inkomstförsäkring och har nu ett lönetak som gått från 60 000 kr till 150 000 kr och en ersättningstid på max 200 dagar.

Det som gällt i villkoren för Unionen inkomstförsäkring fram till årsskiftet, att man ej kan tillgodoräkna sig kvalifikationstid med en lön på under 25 025 kr, är nu ändrat och all tid kan räknas in i kvalifikationstiden. Dock måste snittlönen uppgå till mer än 25 025 kr. Önskar man ta del av ytterligare information gällande Unionen inkomstförsäkring villkor, finns på hemsidan avtal och villkor i helhet

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.