Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Vision inkomstförsäkring och Vision a-kassa

I och med efterfrågan på inkomstförsäkringar, har allt fler fackförbund valt att teckna gruppförsäkringar för sina medlemmar. Den ersättning Vision a-kassa betalar ut till den som blivit ofrivilligt arbetslös uppgår maximalt till 20 020 kr brutto, vilket i runda tal ger 10 900 kr/mån i disponibel inkomst. Som medlem i Vision har du automatiskt Vision inkomstförsäkring som kompletterar den av a-kassan erhållna arbetslöshetsersättningen.

Precis som a-kassans ersättningsmodell, beräknas ersättningen för den med Vision inkomstförsäkring utifrån 80 procent av ramtidens normallön. Dock gäller hos Vision a-kassa ett övre tak på 25 025 kr/mån brutto. Vision inkomstförsäkring har istället ett tak på 100 000 kr/mån. Denna ersättning gäller för arbetslöshetens första 160 dagar varefter ersättningsnivån sjunker, om du inte tecknar en tilläggsförsäkring.

Villkoren i korthet:

  • Kan ge ersättning baserad på cirka 80 procent av lönen vid arbetslöshet
  • Försäkringen ger ersättning i upp till 160 dagar
  • En frivillig tilläggsförsäkring ger ytterligare upp till 100 ersättningsdagar
  • Kort kvalificeringstid: du ska ha varit medlem i Vision och försäkrad i 12 månader innan du blir arbetslös (de flesta andra har 18 månaders kvalificeringstid)
  • Gäller även om du säger upp dig själv
  • Gäller alla anställningar, även vikariat
  • Gäller lön upp till 100 000 kr

Det finns en rad privata inkomstförsäkringar som kan vara goda alternativ till den inkomstförsäkring som ingår för medlem i fackföreningen. Accept inkomstförsäkring är en av de privata inkomstförsäkringar man kan teckna, och med ett lönetak om 80 000kr och en kvalificeringstid på 12 månader, har detta blivit ett alternativ för många. För handels inkomstförsäkring gäller också kvalificeringstid på 12 månader och under dessa får man ej ha varit arbetslös. Visions gruppförsäkring är hos Bliwa och ytterligare villkor kan man ta del av på Visions hemsida.

Gå vidare och teckna Vision inkomstförsäkring

 

 

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida