Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Anmälan

Första dagen som arbetslös måste du skriva in dig på arbetsförmedlingen. Detta är ett av grundkriterierna för att erhålla a-kassa. Sker inte registreringen redan arbetslöshetsdag ett, förlorar du ersättning då en registrering endast är giltig från och med dagen du inkommer med denna och ingen retroaktiv tillgodoräkning av dagar är möjlig. Denna anmälan skall också medfölja vid ansökan om a-kassa.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.