Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Arbetslös

Kriterierna som anges för att räknas som arbetslös anger att du skall ha förlorat hela eller delar av din tjänst. Utöver detta skall du ha inkommit med anmälan om arbetslöshet till arbetsförmedlingen, vara inskriven. Vidare ställs krav på dig som arbetslös att du skall vara aktivt arbetssökande. Detta innebär att du aktivt söker en viss mängd arbeten, samt att du vid positivt besked från arbetsgivare är beredd att påbörja anställning omedelbart.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.