Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Arbetslös

Kriterierna som anges för att räknas som arbetslös anger att du skall ha förlorat hela eller delar av din tjänst. Utöver detta skall du ha inkommit med anmälan om arbetslöshet till arbetsförmedlingen, vara inskriven. Vidare ställs krav på dig som arbetslös att du skall vara aktivt arbetssökande. Detta innebär att du aktivt söker en viss mängd arbeten, samt att du vid positivt besked från arbetsgivare är beredd att påbörja anställning omedelbart.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida