Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Arbetslöshetsförsäkring

Sedan 1800 talet har det funnits hjälp att få ifall man blivit ofrivilligt arbetslös. Detta är, precis som det låter, när man mot sin vilja blivit av med en anställning i någon form. Då kom ersättningen från fackliga hjälpkassor. Nu har vi ett mer strukturerat system för arbetslöshetsförsäkring.

När man är arbetslös, kan man söka ersättning från a-kassan. Har man inte arbetat eller varit medlem i a-kassan gäller ett så kallat grundbelopp vilket högst kan uppgå till 320 kr/dag. All ersättning är dock skattepliktig och dagpenning anges brutto. Har man däremot arbetat minst 80 tim/mån under 6 månaders tid, uppfyller man arbetsvillkoret. För att kunna söka ersättning baserad på tidigare inkomst krävs att man uppfyller såväl arbetsvillkor som medlemsvillkor. Ett medlemsvillkor är i allmänhet att man under ett kalenderår varit betalande medlem i någon a-kassa.

Den arbetslöshetsförsäkring som finns i Sverige har dock ett övre tak för vad man kan erhålla. För närvarande gäller 80 procent av en lön som får uppgå till 25 025 kr/mån. Detta innebär att den ersättning man genom Sveriges arbetslöshetsförsäkring kan söka, får vara högst 20 020 kr/mån före skatt vilket ger ca. 10 900 netto.

Önskar man större ekonomisk hjälp eller ersättning än vad denna arbetslöshetsförsäkring ger, kan man teckna inkomstförsäkring vilket är en försäkring som kompletterar arbetslöshetsförsäkringen och höjer taket för vad som maximalt betalas ut. Det finns ett flertal inkomstförsäkringar att välja bland och alla dessa fungerar som ett komplement till vår arbetslöshetsförsäkring.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida