Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Avstängning

Avstängning kan ses som en självpåtagen karens när man sagt upp sig från arbete. Den som blir uppsagd av arbetsgivare kan söka ersättning omgående, vilket inte är fallet för den som självmant lämnat ett arbete. Denna avstängning är normalt 45 arbetsdagar vilket motsvarar 9 kalenderveckor. Efter denna tid kan den som varit avstängd åter söka ersättning. Dock gäller detta ej retroaktivt.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.