Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Avstängning

Avstängning kan ses som en självpåtagen karens när man sagt upp sig från arbete. Den som blir uppsagd av arbetsgivare kan söka ersättning omgående, vilket inte är fallet för den som självmant lämnat ett arbete. Denna avstängning är normalt 45 arbetsdagar vilket motsvarar 9 kalenderveckor. Efter denna tid kan den som varit avstängd åter söka ersättning. Dock gäller detta ej retroaktivt.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida