Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Bisyssla

En bisyssla är ett arbete vid sidan av den anställning man har/haft. Denna bisyssla kan vara antingen i form av en ytterligare anställning, eller som verksam i eget företag. För att räknas som bisyssla skall detta engagemang utförts i kombination med annat heltidsarbete under minst 12 kalendermånader. Det antal ersättningsdagar vilka du har rätt till påverkas inte av bisyssla som uppfyller dessa uppställda kriterier, då en sådan ej behöver redovisas på a-kassans kassakort.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida