Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Dagpenning

Som arbetslös har du rätt till ersättning vilken beräknas per dag utifrån din tidigare inkomst från arbete. All form av arbetslöshetsersättning är skattepliktig och även pensionsgrundande. För närvarande uppgår högsta dagpenning till 680 kr/dag och antalet ersättningsdagar är som högst fem dagar per vecka.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida