Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Deltidsbegränsning

Deltidsbegränsning är en övre gräns på det antal ersättningsdagar du som deltidsarbetande har rättighet till. För tillfället är denna gräns satt till 75 ersättningsdagar, dvs. 75 arbetsdagar helg ej inkluderad. Dessa begränsningar gäller endast den som delvis arbetar, och som därmed ej är helt arbetslös.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida