Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Ersättningsperiod

Ersättningsperiod är den period för vilken du som längst kan få arbetslöshetsersättning. Denna period uppgår till 300 ersättningsdagar för den som är helt arbetslös. I runda tal utgör detta ungefär 14 kalendermånader. Som förälder till minderårig gäller dock ersättningsperioden 450 ersättningsdagar. Efter att tiden för ersättningsperiod löpt ut, behöver man ånyo uppfylla arbetsvillkoret. Dvs. 80 tim/mån i ett halvår.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida