Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Grundersättning

För att erhålla ersättning baserad på tidigare inkomst, behöver sökande uppfylla såväl arbetsvillkor som medlemsvillkor. Den som klarat arbetsvillkoret men som inte tagit sig över a-kassans medlemsvillkor kan söka grundersättning. Detta belopp är maximalt 320 kr/dag och kallas grundersättning.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida