Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Hinder

Hinder är en benämning på det antal timmar du under en vecka inte kunnat åta dig arbete. Orsakerna till detta kan bl.a. vara semester eller vård av barn under två års ålder. De ersättningsdagar du har rätt till under en vecka, minskar i proportion till det hinder som förekommit under veckan.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida