Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Inkomstrelaterad ersättning

Inkomstrelaterad ersättning innebär att den som klarar såväl medlemsvillkor som arbetsvillkor, kan söka ersättning baserad på den inkomst som erhållits innan arbetslöshet. Beräkningen av ersättningen görs utifrån den genomsnittliga inkomst som varit gällande under ramtiden för ersättning. Dock finns ett tak på 680 kr/dag vilket således är den högsta arbetslöshetsersättning som kan erhållas.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.