Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Karens

Första veckan som arbetslös gäller en karenstid. Detta innebär att man ej kan erhålla någon form av ersättning från a-kassan förrän dessa 7 dagar i karens har passerats. När karens tagit slut kan man ansöka om ersättning från a-kassan.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida