Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Kassakort

Ett kassakort är dokumentet som ligger till grund för sökandes ersättning, och skall innehålla antal arbetslöshetstimmar samt det antal timmar vilka inbegripit hinder från att arbeta. Redovisning av dessa uppgifter sker varannan vecka, dvs. två gånger/mån. I många fall kan dessa kassakort redovisas elektroniskt, medan det i andra fall krävs att dessa postas traditionellt.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida