Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Kassakort

Ett kassakort är dokumentet som ligger till grund för sökandes ersättning, och skall innehålla antal arbetslöshetstimmar samt det antal timmar vilka inbegripit hinder från att arbeta. Redovisning av dessa uppgifter sker varannan vecka, dvs. två gånger/mån. I många fall kan dessa kassakort redovisas elektroniskt, medan det i andra fall krävs att dessa postas traditionellt.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.