Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Kompensationsnivå

Kompensationsnivån anger vilken nivå av ersättning du har rätt till under en given tidsrymd. Under de första 200 dagarna har du som arbetslös rätt till en kompensationsnivå på 80 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst. Denna kompensationsnivå sjunker därefter till 70 procent av tidigare genomsnittlig inkomst och stannar där tills dess att ersättningsperioden gått ut och ett nytt krav på arbetsvillkor ställs.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida