Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Lämpligt arbete

Som arbetslös förväntas du söka alla de arbeten som föreslås av Arbetsförmedlingen. Lämpligt arbete är således alla de jobb du kan tänkas klara av. Undantag från denna regel inträder då lönen för aktuellt arbete understiger a-kassaersättningen med 10 procent eller mer. Ytterligare undantag gäller ifall hälsoskäl, vilka avråder från arbetet, kan uppvisas alternativt om det föreligger starka familjeskäl till varför arbetet inte är att bedöma som lämpligt för vederbörande. Den som avstår från att söka lämpliga arbeten kan nekas ersättning eller få sin dagpenning nedsatt.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.