Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Löneförsäkring

Som anställd har man en rad förmåner och en trygg situation på många sätt. Men vad händer om man blir av med jobbet? En ofrivillig arbetslöshet kan ställa livet och inte minst ekonomin på ända. Förvisso kan man via a-kassan få viss ersättning, men sedan denna sänkts och arbetsklimatet blivit hårdare kan det kännas bra att ha en löneförsäkring som extra säkerhet.

Den a-kassaersättning man har rätt till, kan hjälpa till en hel del. Dock finns en övre gräns för vad man kan få ut vid arbetslöshet. Som mest är det fråga om 10 900 kr/mån. Utförligt förklarat går det till på detta vis. Ersättningen från a-kassan uppgår till 80 procent av den inkomst som varit aktuell före uppsägningen. Dock finns ett lönetak som innebär att man som högst kan få ersättning för 80 procent av 25 025 kr/mån. Detta oavsett hur mycket lön man tidigare haft. I praktiken innebär detta 20 020kr före skatt, och då all form av arbetslöshetsersättning är skattepliktig blir disponibel inkomst 10 900kr/mån.

Har man en lön som överstiger taket hos a-kassan, kan en löneförsäkring innebära att man får ut en ersättning som baseras på den reella lön man haft. Även när man har en löneförsäkring kan det röra sig om 80 procent, men då med ett högre maxtak. De företag som erbjuder löneförsäkring har olika villkor och fördelar. Lönetaket kan variera från 36 000 kr/mån som i Handels inkomstförsäkring, till 150 000 kr/mån hos Unionen. Dock varierar antalet ersättningsdagar, kvalifikationskrav och var gränsen går mellan en obligatorisk löneförsäkring från fackförbundet och frivillig löneförsäkring som komplement till den förra. Att redan tidigt i sin anställning gå igenom vilken löneförsäkring som kan passa bäst, är någonting man kan tjäna på i längden.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.