Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Medlemsavgift

För att vara säker på att ha en aktuell försäkring, skall medlemsavgift erläggas till a-kassan månatligen. Denna medlemsavgift är att anse som din försäkringspremie och i och med ditt medlemskap har du bundit dig till att regelbundet betala denna avgift.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida