Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Nedsättning

Nedsättning är en, av a-kassan utfärdad, konsekvens av att neka till erbjudande om lämpligt arbete, alternativt vägran att söka ett av arbetsförmedlingen föreslaget arbete. Den som drabbas av denna konsekvens får en nedsättning av arbetslöshetsersättningen om 25 procent under 40 dagar. Efter denna period återställs ersättningsnivån.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida