Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Normalarbetstid

Normalarbetstid är en benämning på den arbetstid du haft under ramtiden för vilken ersättning grundas. Uträkningen tar fram en genomsnittlig veckoarbetstid som bedöms vara din genomsnittliga normaltid för arbete.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida