Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Ramtid

Ramtid är den tidsrymd vilken utgör beräkningsunderlag för normalinkomst samt normalarbetstid. För att klara a-kassans medlemsvillkor och arbetsvillkor gäller en ramtid om 12 kalendermånader. Ramtiden som ligger till grund för inkomst och arbetstid kan dock, i fall av eventuell överhoppningsbar tid, komma att förlängas.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida