Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Underrättelse

Då en arbetssökande nekar att söka ett arbete föreslaget av Arbetsförmedlingen skickas en underrättelse till vederbörandes a-kassa. I vissa fall kan detta leta till nedsättning av dagpenningen under en bestämd tidsperiod. A-kassan prövar fallet i syfte att utreda om arbetet var att anse som lämpligt. Arbetsförmedlingen fattar ej beslut om ersättning utan underrättar a-kassan vilka i sin tur fastslår beslut.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.