Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Underrättelse

Då en arbetssökande nekar att söka ett arbete föreslaget av Arbetsförmedlingen skickas en underrättelse till vederbörandes a-kassa. I vissa fall kan detta leta till nedsättning av dagpenningen under en bestämd tidsperiod. A-kassan prövar fallet i syfte att utreda om arbetet var att anse som lämpligt. Arbetsförmedlingen fattar ej beslut om ersättning utan underrättar a-kassan vilka i sin tur fastslår beslut.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida