Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Privat inkomstförsäkring

Flertalet försäkringsbolag och fackförbund erbjuder inkomstförsäkringar av varierande slag, vissa vänder sig enbart till organisationer och deras medlemmar medan andra bolag även inkomstförsäkrar privatpersoner.

Som medlem i någon a-kassa är du grundförsäkrad om du ofrivilligt skulle bli arbetslös. Detta är givetvis en stor trygghet men då försäkringsbeloppet är så lågt väljer många att även teckna en privat inkomstförsäkring. Generellt är en privat inkomstförsäkring ett bra alternativ om du tjänar över a-kassans tak för inkomstförsäkring som idag ligger på 25 025 kronor brutto. A-kassans inkomstförsäkring har ett maxtak vilket gör att du inte kan få ut mer än 14 500 kronor i månaden oavsett tidigare inkomst. Detta försäkringsbelopp är uträknat med en inkomst om högst 25 025 kronor före skatt, ett avdrag om 20 procent och därefter avdragen skatt. Tjänar man mer än 25 025 kronor kan det därför vara bra att komplettera med en privat inkomstförsäkring vilken garanterar 80 procent av din tidigare inkomst under de 200 första arbetslöshetsdagarna och 70 procent av din tidigare inkomst för de resterande 100 dagarna som en inkomstförsäkring görs gällande. De olika aktörernas privata inkomstförsäkringar skiljer sig åt bland annat för inkomstförsäkringsperiodens längd samt krav på kvalifikationstid, vilket är den tidsperiod som du måste ha varit betalande medlem/kund hos aktören innan du är berättigad inkomstförsäkran.

De fackliga inkomstförsäkringarna har generellt sämre villkor än en privat inkomstförsäkring. Medan fackförbunden vanligtvis betalar ut ersättning under 100-150 dagar lämnar privata aktörer oftast ersättning under 300 dagar. Försäkringsbeloppet, det vill säga den högsta inkomsten som de 80 procenten av lönen görs gällande för, kan också skilja sig mellan fackförbundens och de privata aktörernas inkomstförsäkringar. Villkoren kan även skilja sig när det kommer till högsta ålder för försäkringstecknaren. Om du är över 55 år rekommenderas du att se över de olika försäkringsbolagens villkor.

För dig som redan omfattas av en kollektiv inkomstförsäkring, och endast behöver komplettera den  för att höja försäkringsbeloppet eller öka antalet dagar för vilka inkomstförsäkringen ska gälla, kan göra detta genom att teckna en plusförsäkring hos exempelvis Accept. Försäkringsaktiebolaget Accept  är en aktör som erbjuder privatpersoner och privata företagare inkomstförsäkringslösningar, vilka du enkelt kan ta del av på deras hemsida; www.accept.se. Via deras uträkningstjänst kan du även beräkna kostnaden för den lösning som du är i behov av.

För dig som är i behov av en privat inkomstförsäkring, rekommenderas att du ser över de villkor som gäller gäller för din nuvarande inkomstförsäkring om någon sådan finns. Du kan enkelt byta försäkringsbolag. I vissa fall följer din kvalifikationstid med till ditt nya försäkringsbolag och i andra fall krävs ytterligare en kvalifikationsperiod för att få rätt till inkomstförsäkring. Det råder en stor skillnad vad gäller villkor hos de olika försäkringsbolagen och för att försäkra dig om att välja den bästa lösningen för just dig, är det viktigt att du jämför de olika försäkringsbolagens villkor innan du beslutar dig för att teckna en privat inkomstförsäkring eller tilläggsförsäkring.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *