Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Accept inkomstförsäkring

Tjänar du i dagsläget mer än 25 025 kr/mån kan det vara bra att teckna accept inkomstförsäkring privat. Summan 25 025 kr är a-kassans ersättningstak och du kan som mest få ut 80 procent av detta belopp, dvs. 20 020 kr före skatt. Att teckna accept inkomstförsäkring är ett sätt att komplettera denna ersättning med en försäkring som täcker lönen som överstiger a-kassans ersättningstak, ända upp till 80 000 kr/mån. Detta innebär, att du i kombination med a-kassaersättningen kan få ersättning om 64 000 kr före skatt, dvs. 43 500 kr mer än ifall du saknat accept inkomstförsäkring privat.

Många fackförbund har i dagsläget tecknat inkomstförsäkringar för sina medlemmar. I vissa fall handlar det om en obligatorisk försäkring som följs av frivilliga tilläggsförsäkringar. I andra fall är det fråga om en helhetslösning. Många har valt att teckna en privat inkomstförsäkring som alternativ eller komplement till den man har via sitt fackförbund. Villkoren för de olika inkomstförsäkringar som står till buds varierar kraftigt. Allt ifrån maxtak på 35 000 kr och 100 dagars ersättning, till som i Accepts fall ett tak på 80 000 kr och 300 dagars ersättning.

Något som gör att accept inkomstförsäkring privat sticker ut ur mängden, är att de har en kvalifikationstid på 12 månader vilket är en låg siffra om man jämför med konkurrenters alternativ.

Få klarar lönebortfallet om detta blir för högt. Konsekvenserna kan bli digra när man inte har någon kompletterande inkomstförsäkring som planar ut klyftan mellan a-kassaersättning och tidigare lön. Att teckna en inkomstförsäkring kan göra stor skillnad till ett lågt pris. Vidare information om de villkor som gäller för accept inkomstförsäkring finns att tillgå på hemsidan.

Klicka här och teckna Accept inkomstförsäkring redan idag.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.