Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Solid inkomstförsäkring

Solid inkomstförsäkring är en inkomstförsäkring som vänder sig till privatpersoner som önskar trygga upp sin ersättning vid eventuell ofrivillig arbetslöshetsperiod. Genom att teckna Solid inkomstförsäkring erhåller du 80 procent av din inkomst under de 200 första arbetslöshetsdagarna och därefter 70 procent av tidigare bruttoinkomst. Som enbart medlem i a-kassan garanteras du 80 procent av din inkomst om högst 25 025 kronor i månaden. Detta innebär i praktiken att du, efter skatt, får ut 14 500 kronor som högst. Solid inkomstförsäkring vänder sig alltså till privatpersoner som har en högre inkomst än 25 025 kronor och som önskar att garantera upp inkomsten vid en ofrivillig arbetslöshetsperiod till 80 procent oavsett inkomst.

För att teckna en inkomstförsäkring via Solid bör du vara mellan 20 och 57 år gammal, bosatt i Sverige och vara tillsvidareanställd. Försäkringen gäller inte egenföretagare, delägare i fåmansföretag eller verkställande direktörer. Vid tecknande av Solid inkomstförsäkring gäller inte försäkringen om du på förhand känner till att du kommer att bli arbetslös. Ej heller får arbetslösheten bero på frivillig arbetslöshet, egen uppsägning eller uppsägning på grund av misskötsel. Försäkringen gäller med en kvalifikationstid om 7 månader efter att försäkringen tecknats, vilket innebär att besked om uppsägning inom kvalifikationsperioden inte berättigar Solid inkomstförsäkring. Under första försäkringsåret görs 50 procent avdrag på eventuell ersättning, vilket betyder att du som försäkringstecknare endast är berättigad hälften av din inkomstförsäkring om du skulle bli arbetslös redan första året som medlem

Läs mer om Solid inkomstförsäkring privat på deras hemsida.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.