Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Inkomstförsäkring AEA och AEA a-kassa

Det finns i dagsläget ett flertal möjligheter för dig som är intresserad av inkomstförsäkring aea och faktum är att en inkomstförsäkring kan göra stor skillnad för din ekonomi. Vid ofrivillig arbetslöshet, har du rätt till ersättning från AEA a-kassa. Ersättningen är dock som högst 20 020 kronor i månaden. För att klara sitt uppehälle behöver många en högre ersättning och det är här frågan om inkomstförsäkring kommer in i bilden.

Som medlem i ett saco-förbund har du ofta en obligatorisk inkomstförsäkring AEA som en del av ditt medlemskap. Skulle så inte vara fallet kan du välja att teckna en frivillig inkomstförsäkring hos Saco. Detta gäller även den som är direktansluten till AEA. Viktigt att poängtera är att AEA endast administrerar din arbetslöshetsersättning och alltså inte den kompletterande inkomstförsäkring du kan tänkas ha.

Fördelarna med att teckna inkomstförsäkring AEA är många. Framför allt handlar det om att få möjlighet till ersättning som beräknas utifrån din reella inkomst för arbetslösheten. Kort sagt tar din inkomstförsäkring vid, där AEA a-kassans tak når sitt slut. Alla som har en månatlig inkomst på över 25 025 kr/mån har mycket att vinna på en försäkring. Den typ av inkomstförsäkring som kan tecknas hos Saco, möjliggör inkomstbaserad ersättning på 80 procent av normalinkomst under ramtiden. Dock med ett övre tak på 50 000kr/mån. För mer information om de inkomstförsäkringar som kan tecknas hos Saco, hänvisas du till hemsidan.

Förutom de inkomstförsäkringar som kan tecknas via fackförbunden har ett flertal privata inkomstförsäkringar kommit. Att gå igenom vilka alternativa inkomstförsäkringar som står till buds kan göra stor skillnad. I många fall kan man även hos privata inkomstförsäkringar se ett övre tak om 50 000kr, men det finns undantag, som accept.se var taket är satt till 80 000kr/mån. Som regel gäller ersättningsnivåer om 80 procent av tidigare inkomst bara under en begränsad tid. Därefter sjunker den procentuella ersättningen till 70 procent. A-kassans ersättningsmodell är alltså mer eller mindre den samma. Skillnaden utgörs av villkor och det lönetak som gäller för de olika försäkringarna.

 

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.