Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Medlemsvillkor

För att vara berättigad till arbetslöshetsersättning baserad på tidigare genomsnittlig inkomst, skall två kriterier uppfyllas. Dessa är arbetsvillkoret och medlemsvillkoret. Medlemsvillkoret är att du under minst 12 kalendermånader varit medlem i a-kassan, och tid hos olika a-kassor kan sammanräknas för att du skall nå upp till gränsen för medlemsvillkor. Den som uppfyller dessa båda krav, har möjlighet att få en inkomstbaserad månatlig ersättning från a-kassan.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida