Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Teckna inkomstförsäkring privat

Oftast är det mer fördelaktigt att teckna inkomstförsäkring privat än genom ett fackförbund, eftersom din avgift då blir baserad på din lön och dina förutsättningar. Innan du tecknar inkomstförsäkring privat, så får du alltid en offert på kostnader, så att du kan jämföra den med ditt nuvarande fackförbund. För att kunna teckna en privat inkomstförsäkring så är det ett antal kriterier som du behöver uppfylla.

Gå vidare och teckna privat inkomstförsäkring redan idag

Kriterier för dig som är anställd vid tecknande av inkomstförsäkring privat

  • Du är tillsvidareanställd och omfattas av lagen om anställningsskydd.
  • Du har inte fyllt 55 år.
  • Du är medlem i Arbetslöshetskassa.
  • Du är stadigvarande bosatt i Sverige.

Kriterier för dig som är egen företagare eller VD vid tecknande av inkomstförsäkring

  • Du har varit verksam i rörelsen de senaste 12 månaderna.
  • Du har fyllt 21 men inte 55 år och är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst 2 år.
  • Du är medlem i Arbetslöshetskassa.
  • Du har inte de senaste 5 åren varit försatt i konkurs eller de senaste 5 åren varit delägare i fåmansbolag/fåmanshandelsbolag som försatts i konkurs eller likviderats.
  • Du är inte medveten om eller borde vara medveten om någon kommande konkurs eller likvidation som kan medföra arbetslöshet.

Gå vidare och teckna inkomstförsäkring privat redan idag

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.