Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen genom Unionen!

Inkomstförsäkring Länsförsäkringar

Behovet av inkomstförsäkringar växer och det söks dagligen efter inkomstförsäkring länsförsäkringar, eller privat inkomstförsäkring. A-kassans arbetslöshetsersättning är tänkt att kunna stävja allt för stora konsekvenser vid ofrivillig arbetslöshet, men med 80 procents ersättning och ett lönetak på 25 025 kr/mån ger denna ersättning som mest omkring 10 900 netto. Denna summa kan för många vara alldeles för liten för att vardagen skall klaras av och behovet av inkomstförsäkring länsförsäkringar eller andra alternativ är stort.

Ser man närmare på de inkomstförsäkringar som idag erbjuds, har flertalet ett betydligt mer generöst lönetak. Därför kan inkomstförsäkring länsförsäkringar och alternativ till denna, utgöra ett komplement som tar vid där a-kassaersättningen slutar. Att välja inkomstförsäkring kräver eftertanke då såväl inkomstförsäkring länsförsäkringar som andra inkomstförsäkringar alla har olika villkor och kriterier. Även om det genomgående är fråga om högre lönetak, spelar även andra faktorer in. Det kan röra sig om allting ifrån kvalifikationstid till antal ersättningsdagar.

Skillnaden för den med en inkomst på 80 000kr/mån, vilket i många fall är lönetaket för inkomstförsäkringar, kan röra sig om över 40 000 kr mer varje månad. Att teckna inkomstförsäkring länsförsäkringar kan vara en billig investering som vid arbetslöshet utgör hela skillnaden. Den som har en lön vilken är högre än 25 025 kr/mån rekommenderas att titta närmare på inkomstförsäkringarna som erbjuds.

Uppdaterad: Länsförsäkringar erbjuder inte inkomstförsäkring i dagsläget. Men det finns andra privata aktörer som Accept som erbjuder inkomstförsäkring privat till ett bra pris.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring.