Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Omställningsförsäkring

Omställningsförsäkring är en ersättning från a-kassan vilken syftar till att bistå dig med ekonomiska medel under den tid du söker nytt arbete. Begreppet omställning innebär att du går från en sysselsättning till en annan. Skulle det bli ett glapp inkomstmässigt, kan en omställningsförsäkring träda in.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida