Inkomstförsäkra dig och få < 80% av lönen. Välj privat anställd (Unionen) eller statligt anställd (ST)


Överhoppningsbar tid

Den ramtid man utgår ifrån vid beslut om ersättning, kan i vissa fall förlängas och därmed omfatta maximalt 5 kalenderår bakåt i tiden istället för de 12 månader som annars är standard. Överhoppningsbar tid är perioder då sökande varit föräldraledig med föräldrapenning, varit aktiv i studier vilka avslutats, eller till följd av att ha varit hemma med barn under två års ålder inte arbetat tillräckligt antal timmar för att klara arbetsvillkoret för ersättning.

Få offert på och teckna privat inkomstförsäkring. Läs mer på Accepts hemsida